انتقال تصویر روی کامپیوتر
نرم افزار CMS YOOSEE انتقال تصویر IP Camera WiFi روی کامپیوتر

انتقال تصویر روی کامپیوتر دوربین وای فای یو سی Yoosee

انتقال تصویر روی کامپیوتر

نرم افزار انتقال تصویر روی کامپیوتر دوربین تحت شبکه چرخشی برای ویندوز

این نرم افزار جهت اتصال دوربین تحت شبکه گردان یا همان دوربین عروسکی با نرم افزار های yoosee و یاyyp2p کار میکنند قابل استفاده است. میتوانید با دانلود این نرم افزار تصاویر دوربین بی بی کم یا همان عروسکی گردان از طریق کابل لن یا شبکه بی سیم یا انتقال تصویر P2P مشاهده و ضبط نمایید

مشاهده تمامی محصولات که با اپلیکیشن Yoosee کار میکند >> دوربین یوسی وای فای

با استفاده از نرم افزار CMS دوربین وایفای عروسکی انتقال تصویر روی کامپیوتر قادر به اتصال تا ۶۴ دوربین مجزا امکان پذیر میباشد و تمام کارایی دوربین در این نرم افزار ویندوز کنجانده شده که جهت آموزش نرم افزار CMS عروسکی یا پرستار کودک میتوانید از بخش آموزش مشاهده کنید.

Download the latest version of Yoosee

دانلود نرم افزار ویندوز دوربین تحت شبکه بی بی کم yoosee

اشتراک گذاری